El web de valldelterri.org utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, tècniques, publicitàries. Si desitja més informació o administrar-les accedeixi a la nostra Política de cookies.

Avís Legal

El lloc web i el domini valldelterri.org corresponen a l’Associació Educativa Vall del Terri (d’ara endavant l’Associació), amb CIF G17405184 i domicili a Veïnat de la República, núm. 12, de Palol de Revardit (CP 17843), adreça electrònica gerencia@valldelterri.org, inscrita al Registre d’Associacions, número 2452

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a l’Associació o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. L’Associació presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. L’Associació autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. L’Associació es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.valldelterri.org (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que l’Associació actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
L’Associació es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
L’Associació no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.